Dịch vụ

sep
img

Chúng tôi chào đón Quý khách hàng tới thăm quan các dự án chúng tôi đang triển khai để có cơ hội chia sẻ những giải pháp, những giá trị, những kinh nghiệm chắt lọc từ hơn 100 dự án.

Chứng Nhận Sự Phù Hợp Về Chất Lượng

Giúp đảm bảo an toàn khả năng chịu lực, an toàn trong sử dụng, khai thác và vận hành, an toàn phòng cháy chữa cháy, hay an toàn môi trường cho các công trình xây dựng mới.

icon

Giám Sát Thi Công & Kiểm Tra Kỹ Thuật

Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng bắt buộc.Muốn đội ngũ kiểm tra hiện diện 100% trên công trường để kiểm soát tất cả các hạng mục trong quá trình xây dựng.

icon

Kiểm Tra Trong Quá Trình Phòng Cháy Chữa Cháy

Để bảo vệ sinh mạng con người và tài sản, các công ty cần phải đánh giá mức độ rủi ro về điện, phân tích những điều kiện vật lý của việc lắp đặt hệ thống điện và xử lý các tình huống gây nguy hiểm.

icon

Đăng ký nhận thông tin từ Enmast